Ochrana osobních údajů

Jaké údaje sbíráme?
Jmeno, adresa, telefon, email, údaje související se zadáním či ohodnocením realizované práce
(fotografie, dokumentace, smlouvy)
Kdo má k údajům přístup?
Poskytovatel e-mailu WEDOS Internet, a.s., správce webových stránek Petr Korduliak,
správce fakturačního systému David Krupička, provozovatel služby Kristýna Krupičková
Jak dlouho budeme s údaji pracovat?
V případě udělení souhlasu s použitím osobních údajů s nimi pracujeme na dobu neurčitou,
pokud nebylo ujednáno jinak. Údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k poskytování
služeb a dostání svých závazků, navíc si vyhrazujeme právo uchovávat údaje po dobu 365 dnů pro
případ obnovení spolupráce na jiném projektu.
Jako závazek je brána záruka, která může být dle dohody delší než zákonná povinnost poskytnout
záruku. Jako závazek je rovněž brána povinnost vůči státu archivovat daňové doklaty po dobu 5 let.
Právo na odebrání informací
V případě souhlasu s použitím osobních údajů máte právo tento souhlas odvolat, popřípadě omezit
na konkrétní údaje.
V případě oprávněného zájmu máte právo vznést námitku, která bude dále projednávána.

 

Kristýna Krupičová
info@kvetinykristyna.cz